Kontakt

Daňový poradce, Soudní znalec pro základní obor Ekonomika

Ing. Zbyněk Ziba, jednatel společnosti 
tel.: +420 602 420 282 
e-mail: zbynek.ziba@reyna.cz

Daňový poradce

Ing. Marika Táboříková 
tel.: +420 602 687 308 
email: marika.taborikova@reyna.cz

Účetní a poradce pro sportovce

Bc. Vojtěch Mrkvička, jednatel společnosti 
tel.: +420 724 929 943 
e-mail: vojtech.mrkvicka@reyna.cz

Pověřenec GDPR

Viktor Ziba 
tel.: +420 602 507 501 
e-mail: viktor.ziba@reyna.cz

Daňová kancelář - České Budějovice

Petra Divoká 
tel.: +420 601 088 974 
e-mail: petra.divoka@reyna.cz

Daňová kancelář - Jindřichův Hradec

Ing. Aneta Štěrbová 
tel.: +420 607 050 255 
e-mail: aneta.sterbova@reyna.cz

Mzdová účetní, personální expertka

Ing. Hana Grubnerová 
tel.: +420 725 800 390 
e-mail: hana.grubnerova@reyna.cz

Vedení účetnictví a daňové evidence 

Ing. Jan Cejnar 
tel.: +420 606 037 774 
e-mail: jan.cejnar@reyna.cz

Michaela Zibová 
tel.: +420 725 982 911 
e-mail: michaela.zibova@reyna.cz 

Lenka Kolaříková, BA (Hons) 
tel.: +420 602 103 981 
e-mail: lenka.kolarikova@reyna.cz 

Ing. Jana Macháčková 
tel.: +420 725 115 756 
e-mail: jana.machackova@reyna.cz 

Lucie Suchardová 
tel.: +420 602 751 488 
e-mail: lucie.suchardova@reyna.cz 

Bc. Klára Sigalová 
tel.: +420 720 983 322 
e-mail: klara.sigalova@reyna.cz 

Monika Hanková 
tel.: +420 725 982 910 
e-mail: monika.hankova@reyna.cz 

Bc. Veronika Jedličková 
tel.: +420 725 166 305 
e-mail: veronika.jedlickova@reyna.cz 

Ing. Renata Horalová 
e-mail: renata.horalova@reyna.cz 

Ing. Šárka Sloupová 
e-mail: sarka.sloupova@reyna.cz 

Ing. Alžběta Perevoščikova 
e-mail: alzbeta.perevoscikova@reyna.cz 

Bc. Michal Reisner 
tel.: +420 702 038 034 
e-mail: michal.reisner@reyna.cz 

Lenka Benešová 
tel.: +420 720 056 775 
e-mail: lenka.benesova@reyna.cz 

Radka Dufková 
tel.: +420 725 857 738 
e-mail: radka.dufkova@reyna.cz

 

WHISTLEBLOWING – oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, má oznamovatel možnost oznámit své podezření o možném protiprávním jednání bez obav z jakýchkoliv negativních důsledků.

Formy podání:

 1. Písemné na doporučeném formuláři ke stažení zde.

  a) Listovní zásilkou označenou „Neotvírat – k rukám pověřené osoby dle ZOCH“ zaslanou na adresu sídla obchodní společnosti REYNA s.r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice, popř. osobní předání v sídle společnosti na vrátnici v přízemí budovy. Pověřená osoba potvrdí oznamovateli do 10ti dnů doručení oznámení na oznamovatelem uvedený kontakt.

  b) E-mailem zaslané oznámení na pro tento účel zřízenou e-mailovou adresu oznameni@reyna.cz. Pověřená osoba potvrdí oznamovateli do 10ti dnů doručení oznámení.

  c) Osobní předání oznámení pověřené osobě dle ZOCH po předem domluveném termínu na tel. čísle +420 607 050 255 nebo e-mailem oznameni@reyna.cz.

 2. Ústní

  a) Telefonicky na čísle +420 607 050 255 v pracovních dnech od 9:00 do 15:00.

  b) Osobní sdělení oznámení pověřené osobě dle ZOCH po předem domluveném termínu na tel. čísle +420 607 050 255 nebo e-mailem oznameni@reyna.cz.

Pověřená osoba vždy vyrozumí oznamovatele o výsledku šetření písemnou odpovědí, která bude řádně a prokazatelně oznamovateli doručena ve lhůtě 30ti dní.

Napište nám